ศรัทธาในบารมีของ พระสมเด็จ

28 Feb

พระสมเด็จ ถือเป็นพระเครื่องที่วงการหากันมากที่สุดและมีราคาแพงมีการสร้างออกมาไม่มาก นักจึงมีการเช่าเพื่อไปบูชากันมากจนไม่เพียงพอต่อความต้องการของคนที่จะครอบ ครองโดยพระสมเด็จได้ถูกสร้างขึ้นมาอีกหลายวาระ เพราะความศักดิ์ศิทธิ์ของ พระสมเด็จ ทำให้มีผู้คนอยากจะได้ไปครอบครองจนบางครั้งอาจจลืมไปว่า หลักคำสอนของพระพุทธองค์สำคัญกว่าวัตถุ แต่คนเราสมัยนี้กับไปหลงในตัววัตถุมากกว่าซึ่งผิดวัตถุประสงค์ในหลักคำสอน แต่ถ้าใครได้ครอบครอง พระสมเด็จ ก็ต้องถือว่าโชคดีมากๆ

Advertisements

บูชา พระสมเด็จ

28 Feb

ใน ปัจจุบัน พุทธศาสนาเผยแพร่ออกไปกว้างขวาง และอยู่คู่คนไทยมานานหลายสมัย ประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศนับถือศาสนาพุทธ จึงไม่แปลกที่ชาวพุทธจะนับถือและบูชา พระสมเด็จ ตั้งแต่เด็กจนถึงคนแก่ต่างก็็มีองค์พระห้อยคอทั้งนั้น จากการที่ประชาชนส่วนใหญ่ประเทศมีการนับถือศาสนาพุทธ ทำให้เกิดการค้าขึ้นในตลาดของพระเครื่อง ซึ่งบางรุ่นถึงหลักล้าน อย่าง พระสมเด็จ เป็นต้น แต่จริงๆแล้วอยากให้คนไทยใช้ยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจจะดีกว่า ทางด้านวัตถุ

Hello world!

28 Feb

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.